Vi er her for deg

Har du behov for noen å snakke med i disse koronatider?

Våre veiledere har selv en revmatisk diagnose, de er godkjente veiIedere i NRF og har taushetsplikt. I tillegg har veilederen kunnskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer og kan henvise deg til rette instanser.

Kontakt oss

NRF Viken Vest er her for deg

Det er mange som nå kan føle seg alene. Mye av det sosiale livet til noen av våre medlemmer er nettopp gjennom aktivitetene i Norsk Revmatikerforbund, som nå er avlyst på ubestemt tid.

I NRF Viken Vest har vi en lokal veiledertjeneste som kan benyttes uten å være medlem.
Du kan kontakte oss alle hverdager mellom kl. 10.00 – 15:00. Veilederne har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring.

Vi kan ikke svare på medisinske spørsmål, men vi har gått veien før deg og kan gi deg mange gode råd og forslag som kan gjøre hverdagen din bedre. Det er også godt å bare kunne snakke med noen.

VÅRE VEILEDERE

Fylkesveileder

Veileder

Veileder

Veileder