NRF Viken Vest

Norsk Revmatikerforbund

 

Om Oss

NRF Viken Vest ble stiftet 5. april 1984 og består av 10 lokallag. Vi har ca. 100 frivillige og 1800 medlemmer. Vi har plass til flere.

Team NRF Viken Vest

Fylkeslaget er samlingspunkt for NRF i fylket. Vi er støtte for lokallag, informerer om muskel- og skjelettlidelser og har et overordnet ansvar for kompetanseutvikling og kursvirksomhet for de tillitsvalgte i fylket.

Utvikle veilederarbeidet i fylket. Temasamlinger med fokus på friskliv. Brukermedvirkning i fylket.

Aktør på den samfunnspolitiske arena for å spre kunnskap om revmatisme og muskel- og skjeletthelse i samarbeid med andre lokale brukerorganisasjoner.

Mer om helsepolitikk

Veileder

En veileder gir informasjon, råd og hjelp. Hvem kan vel det bedre enn en person som selv har revmatisk sykdom, eller en forelder med et barn med en revmatisk diagnose?

Vår veiledertjeneste handler om kontakt mellom mennesker som er i omtrent samme livssituasjon. Dette kan gjelde både pårørende og revmatikere. Veilederen har selv revmatisme og vil ta deg på alvor, lytte og gi deg gode råd om sykdommen og dine rettigheter.

  • Taushetsplikt

  • En som lytter og tar deg på alvor
  • En som vet hvor du kan få råd og hjelp
Mer om veilederrollen

Trening og mosjonskontakt

En TM-kontakt har oversikt over det fysiske aktivitetstilbudet som finnes i fylket. Inntil videre er alle våre organiserte aktiviteter på vent, men det er mye du kan gjøre selv.

Mer om trening